Shërbimi i studentëve

Shërbimi i studentëve

Që në hapin tënd të parë në AAB, ti si student i ri do të kesh nevojë për informacionet themelore për aplikimin, regjistrimin, procesin mësimor dhe për procedura tjera për statusin tënd si student. Për këtë gjithmonë përkujdeset Shërbimi i Studentëve.

Të vendosur në katin e parë të ndërtesës universitare, asistentët administrativë për secilin fakultet veç e veç, gjithnjë janë të gatshëm të të dalin në ndihmë për çdo kërkesë apo pyetje për të cilën do të kesh nevojë për sqarime.

Shërbimi i studentëve është në dispozicionin tuaj nga e hëna deri të shtunën në orar të plotë,duke filluar në orën 08.30 në mëngjes deri në orën 20.00 në mbrëmje. Shërbimet administrative të cilat i kryen Shërbimi i Studentëve:

  • Provimet pranuese
  • Regjistrimi i semestrit
  • Oraret e mësimit, të kolokuiumeve dhe të provimeve
  • Paraqitja e provimeve
  • Vërtetimet për studime
  • Certifikatat për provimet e dhëna
  • Parashtrimi i kërkesave për bartjen e provimeve në raste transferimi
  • Shpall rezultatet e provimeve
  • Organizon konsultimet me profesorë
  • Njoftimet e ndryshme për aktivitetet në Kolegj, etj.