The 4th International Conference on Linguistics, Literature and Education brings around 60 scholars from Europe and the region to AAB College

11 September 2019

Organized by the Faculty of English and the Faculty of Social Sciences of AAB College, on September 7, 2019, the fourth Scientific Conference on Linguistics, Literature and Education will be organized in partnership with “Pedagogical University of Cracow”, Poland, Alexander Moisiu University, Durres, Albania, and “St. Kliment Ohridski ”Bitola, North Macedonia.

This conference will serve as a bridge between researchers from around the world to share their findings and their experiences of using the most up-to-date research methods in their respective fields. More than 60 researchers from the region and around the world will present their research in the disciplines of linguistics, literature, albanology, teaching methodology, etc.

A novelty of this year’s conference is the collaboration of AAB College professors with former MASTER students of this college. A significant number of them will present joint projects, with alumni being first authors and professors as second authors.

The opening ceremony of the conference will be held on Saturday, September 07, 2019, starting at 10.30am.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19