Training held on “Covid-19, Challenges and Opportunities in Nursing Education”

30 September 2021

The cooperation of AAB College with the University “Dokuz Eylül” from Turkey continues with another training on “Covid-19, Challenges and Opportunities in Nursing Education”, which will be held on October 7, 2021.

This training, which is considered essential by many, is focused on professional education and is accredited by the Kosovo Chamber of Nurses.

-Active participants will be awarded with 8 points.

-Passive participants will be awarded with 6 points.

All interested parties can register at the Faculty of Nursing in AAB College or by sending the required data to the e-mail address: [email protected]

The planned training will be from 12:30 via ZOOM.

For more information about participating in this training, you can contact us via phone:

Nr.tel: +383(0) 48 999 148

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19