Adi Krasta

Ligjëron lëndët:

  • Hyrje në komunikime
  • Marrëdhënie me publikun
INSTITUTI AAB
APLIKO