Computer Sciences

Faculty of Computer Science is fully focused on providing modern forms of teaching, practical and consistent with global technological developments so that tomorrow our students to be competitive in global markets as an individual or as part of prestigious organizations.

Furthermore, students of the Faculty of Computer Science will effectively use a wide range of methods, tools and techniques used in designing and developing software applications, specifying the software designers to meet the needs and aspirations of users, solve complex problems with focus in the field of mechatronics, robotics, artificial intelligence, trained in practical work in the field of computer networks as network design, switching and routing, etc.

Faculty of Computer Science at AAB College offers instruction and prepares students for careers in industry-based society where students receive contemporary knowledge by helping to build a vision for the future, to adapt and cope with technological challenges, contributing to the change and the progress of our society.

Recognizing that today’s engineers must be able to solve complex problems of highly focused and related specializations in areas closer to the profession, Faculty of Computer Science combines a core interdisciplinary studies specialized in selected profile for each program.

In the first year the students will be recognized by:

In the second year the students will be recognized by:

In the third year students can specialize in one of the chosen areas of specialization

News & Events

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19