Computer Sciences

Faculty of Computer Science is fully focused on providing modern forms of teaching, practical and consistent with global technological developments so that tomorrow our students to be competitive in global markets as an individual or as part of prestigious organizations.

Furthermore, students of the Faculty of Computer Science will effectively use a wide range of methods, tools and techniques used in designing and developing software applications, specifying the software designers to meet the needs and aspirations of users, solve complex problems with focus in the field of artificial intelligence, trained in practical work in the field of computer networks as network design, switching and routing, etc.

Faculty of Computer Science at AAB College offers instruction and prepares students for careers in industry-based society where students receive contemporary knowledge by helping to build a vision for the future, to adapt and cope with technological challenges, contributing to the change and the progress of our society.

Recognizing that today’s engineers must be able to solve complex problems of highly focused and related specializations in areas closer to the profession, Faculty of Computer Science combines a core interdisciplinary studies specialized in selected profile for each program.

Dean

Jusuf Qarkaxhija

Dekan

Jusuf Qarkaxhija i lindur në vitin 1967 në Gjakovë, është doktor shkence në Sisteme të Informacionit të përfunduara në Fakultetin e Ekonomisë dhe Teknologjisë Informative në Universitetin Evropian të Tiranës në vitin 2015. Studimet Bachelor dhe Master i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina” në drejtimin Elektronikë.

Ka qenë drejtor i Kolegjit AAB- Kampusi në Gjakovë prej vitit 2014 ndërsa nga viti 2012 ka qenë kordinator i Fakultetit Ekonomik në Kolegjin AAB Kampusi i Gjakovës.

Ka punuar si profesor asistent në Universitetin e Prizrenit dhe ka ligjeruar lëndët e Matematikës dhe Statistikës dhe si mësimdhënës në shkollën për aftësim profesional “Gjon Nikollë- Kazazi”. Ka ligjeruar gjithashtu lëndë nga lëmia e Informatikës dhe Matematikës. Ka punuar edhe në kompanitë Ati-kos nga Gjakova dhe Expik nga Prishtina. Ka punuar edhe si ushtrues i programit ecdl.

Ka marrë pjesë në disa konferenca shkencore dhe trajnime të ndryshme, si edhe ka publikuar disa punime shkencore në revista vendore dhe ndërkombëtare. Flet dhe shkruan rrjedhshëm gjuhën angleze, serbo-kroate, etj.

Ligjeron lëndët:

Web 2.0

Sistemet e shpërndara

Cloud Computing

Sistemi i menaxhimit të informacionit

Hyrje në informatikë

Informatikë biznesi

CV

Engin Melekoglu

Kordinator për çështje mësimore

Ligjëron lëndët:

  • Inxhinieri softuerike
  • Programimi i orientuar në objekte
  • Sistemet e avancuara të bazave të të dhënave
  • Web 2.0