Dr. sc.

Zenel Metaj

Prodekan

Zenel Metaj është prodekan i Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit në AAB.

Ka mbaruar arsimin parauniversitar në Pejë në vitin 1994, ka diplomuar në Fakultetin e Kulturës Fizike në Universitetin e Prishtinës në vitin 2003 dhe ka mbaruar studimet e ka fituar titullin master po në Universitetin e Prishtinës në vitin 2009 në fushën e Skijimit.

Prej vitit 2009 jep mësim në lëndët ”Skijimi dhe Aktivitetet në Natyrë” dhe punon si asistent i lëndës së “Volejbollit” në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Sportit në AAB. Njëkohësisht është drejtues i Qendrës për Studime dhe Kërkime Sportive të Fakultetit të njëjtë. Pos kësaj, ai është drejtor i Klubit Volejbollistik të Femrave “AAB” që garon në ligën e parë të Kosovës dhe ka fituar disa tituj dhe kupa kombëtare.

Prej vitit 2010 deri në 2013, ka botuar shumë artikuj shkencorë, kryesisht në fushën e skijimit në revista vendore dhe ndërkombëtare (Thesis Kosova dhe “Mont Sport”, Mal i Zi) dhe ka marrë pjesë në konferenca e simpoziume në temën e planifikimit dhe implementimit të projekteve kërkimore.

Flet gjuhën shqipe, serbe / boshnjake dhe angleze.

Ligjëron lëndët:

Rekreacioni

Sporti dhe shëndeti

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19