Psikologji

Fakulteti i Psikologjisë ka qëllim parësor zhvillimin e arsimimit të lartë në fushën e psikologjisë përmes së cilës synohet ngritja e cilësisë së jetës së personave dhe grupeve shoqërore. Në këtë program studentët do të fitojnë njohuri të specializuara dhe të përditësuara mbi themelet shkencore psikologjike. Në anën tjetër, zhvillimi i aftësive të karrierës është i theksuar dhe i pranishëm në çdo fazë të studimit. Si rrjedhojë, kjo shkallë e studimeve të psikologjisë i vë studentët në një pozitë të pëlqyer për shumë vende pune në sektorin publik dhe privat, si brenda ashtu edhe jashtë sferës së psikologjisë profesionale.

Dekanati

Naim Telaku

Dekan

Naim Telaku ka fituar titullin Doktor i Shkencave të Aplikuara të Mjekësisë nga Universiteti Mjekësor i Vjenës në vitin 2018. Paraprakisht, ai ka magjistruar në Psikologjinë Neurokognitive në Universitetin Ludwig Maximilians të Mynihut, gjersa shkollimet bazike në Shkencën Politike dhe Psikologji i ka mbaruar në Prishtinë.
Aktualisht, z.Telaku mban pozitën e dekanit të Fakultetit të Psikologjisë në Kolegjin AAB. Ai ka qenë i zgjedhur President i Asociacionit të Psikologëve Profesionist të Kosovës, bashkëdrejtues i Komisionit për Licencimin e Psikologëve Klinikë pranë Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë si dhe njëri ndër përfaqësuesit e komunitetit të psikologëve klinikë në kuadër të Odës së Mjekëve të Kosovës. Në vitin 2013, z.Telaku ka bashkëthemeluar Ambulancën Psikologjike Klinike UNI, ku vazhdon të mbajë seanca terapeutike në baza ditore.
Si ligjërues ka punuar në Universitetin e Prishtinës dhe disa nga universitetet private në vend. Fushat e ligjërimit kryesisht përfshijnë psikologjinë klinike dhe këshillimore, psikoterapinë dhe neuroshkencën, ndërsa interesat hulumtuese ndërlidhen me filozofinë e neuroshkencës, psikologjinë evolutive si dhe fushat e ndërlidhjes së psikologjisë me pikëpamje të ndryshme filozofike dhe shkencat ekzakte, ku edhe ka botuar dy libra individual “Ouroboros” (2015) dhe “Placenta” (2017).

Mimoza Kamberi

Prodekane

Mimoza Kamberi u lind në Prishtinë më 1982. Studimet universitare, bachelor dhe master i kreu në Fakultetin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, ndërsa studimet e doktoratës është duke i ndjekur në të njëjtin universitet, në Fakultetin e Edukimit, programi: Mësimdhënia dhe të mësuarit, profili: Psikologji Edukimi.

Nga viti 2003 deri 2006 ka kryer praktikë në disa qendra në Prishtinë: Qendra Psikiatrike për Adoleshentë dhe Fëmijë (QKUK), Qendra e Shëndetit Mendor, Institucioni parashkollor “Gëzimi ynë”. Gjatë kësaj periudhe në kuadër të intershipit ishte edhe hulumtuese në projektin “Don Bosko and the Youth”.

Nga viti 2015, punon në Fakultetin e Psikologjisë në AAB; ligjëruese dhe përgjegjëse për sigurim të cilësisë dhe mentorim të studentëve.

Ka marrë pjesë në disa vizita studimore; në Universitetin e Salzburgt- Austri, Universitetin Cork- Ireland, Universitetin e Edinburghut– Skotland, përmes projektit Tempus “Encouraging the process of curriculum development based on learning outcomes and research guided teaching in the private higher education institutions of Kosova (2013 – 2014)”.

Po ashtu ka marrë pjesë edhe në disa simpoziume, konferenca shkencore vendore dhe rajonale. Në konferencën ndërkombëtare “Sfidat e zhvillimit në një shoqëri që ndryshon: Gjetje nga studime me adoleshentë dhe të rinj”, si bashkautore ka prezantuar punimin shkencor: “Prevalenca dhe parashikuesit socioekonomik të simptomave të ankthit te studentët e kolegjeve në Kosovë” (2017).

 

Ligjëron lëndët:

Psikologji edukimi

Zhvillimi i hershëm i fëmijës

Donjeta Murtezaj

Koordinatore për Cilësi

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19