Contact

Address:
rr. “Tirana”, p.n. – tranzit
50 000 Gjakovë, Republika e Kosovës

Tel:
+381 (0) 38 600 005 ext. 300

Mob:
+377 (0) 45 284 797

Email:
[email protected]