Kontakti

Adresa:
rr. “Tirana”, p.n. – tranzit
50 000 Gjakovë, Republika e Kosovës
Tel:
+381 (0) 38 600 005 ext. 300
Mob:
+377 (0) 45 284 797
Email:
[email protected]
INSTITUTI AAB
APLIKO