Contact

Adresa:
rr. “Tirana”, p.n. – tranzit
50 000 Gjakovë, Republika e Kosovës

Tel:
+383(0)600 005 lok.303

Mob:
+383(0)48 999 003

viber&whatsapp
+383(0)48 999 003

 

e-mail:
[email protected]