Prof. ass. Dr.

Besard Belegu

Mban ushtrimet e lëndës:

  • E drejta administrative me procedurë

Publikime:

“Liria e shprehjes si e drejtë fundamentale”- Tiranë, Revista juridike Nr.1 “Jeta Juridike”, Shtëpia botuese “Morava”, Mars 2014.

“Gjyqësia Kushtetuese në RKS” – Prishtinë, ISBN:978-9951-494-43-4, – Shtëpia botuese AAB, Mars 2014.

“Constitutional control of constitutional court of RKS” – Rumani (Craiova), Revista Nr.50 “De Stiinte politique”, ISSN:2344-4452 ISSN-L:1584-224X, Mars 2016.

“Depolitizimi i administratës shtetërore në RKS” – Tiranë, Universiteti TBU- Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences ISBN:978-9928-178-29-9, Janar 2015.

“The Indipendence of Constitutional Court of Republic of Kosovo”- Bullgari (Albena), Konferenca SGEMSOCIAL.org (imp.factor.Thomson reuters, Ebsco) ISBN:978-619-7105-73-5, ISSN:2367-5659, Gusht 2016.

“The Relation between legal and material administrative acts by Positive Law in Kosovo”- Bullgari (Albena), Konferenca SGEMSOCIAL.org (imp.factor.Thomson reuters, Ebsco) ISBN:978-619-7105-73-5, ISSN:2367-5659, Gusht 2016.

 

CV