Prof. ass. Dr.

Besard Belegu

Mban ushtrimet e lëndës:

  • E drejta administrative me procedurë

Publikime:

“Liria e shprehjes si e drejtë fundamentale”- Tiranë, Revista juridike Nr.1 “Jeta Juridike”, Shtëpia botuese “Morava”, Mars 2014.

“Gjyqësia Kushtetuese në RKS” – Prishtinë, ISBN:978-9951-494-43-4, – Shtëpia botuese AAB, Mars 2014.

“Constitutional control of constitutional court of RKS” – Rumani (Craiova), Revista Nr.50 “De Stiinte politique”, ISSN:2344-4452 ISSN-L:1584-224X, Mars 2016.

“Depolitizimi i administratës shtetërore në RKS” – Tiranë, Universiteti TBU- Academic Journal of Business, Administration, Law and Social Sciences ISBN:978-9928-178-29-9, Janar 2015.

“The Indipendence of Constitutional Court of Republic of Kosovo”- Bullgari (Albena), Konferenca SGEMSOCIAL.org (imp.factor.Thomson reuters, Ebsco) ISBN:978-619-7105-73-5, ISSN:2367-5659, Gusht 2016.

“The Relation between legal and material administrative acts by Positive Law in Kosovo”- Bullgari (Albena), Konferenca SGEMSOCIAL.org (imp.factor.Thomson reuters, Ebsco) ISBN:978-619-7105-73-5, ISSN:2367-5659, Gusht 2016.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19