Prof. ass. Dr.

Kosovare Ukshini

Vice-dean
Responsible for quality assurance

Mrs.Dr. Ukshini’s main field of study is entrepreneurship and management. Since 2008 she has been working as a professor/assistant in the field of management and currently holds the position of Vice Dean of the Faculty of Economics.

Academic training:
She completed her pre-university education at the “Hysni Zajmi” high school in Gjakova (2000-2003). She completed her university studies at the Faculty of Economics, AAB College, majoring in Banking, Finance and Accounting (2005-2008). She continued her MA studies at AAB College, majoring in Management and Informatics with the topic, “Motivation and motivation factors at work – with a special focus on SMEs in the Municipality of Gjakova.”. She completed her doctoral studies in Economics at the South East European University in Northern Macedonia (November, 2013 – May, 2019). Her doctoral degree was earned with the topic “Contribution of small and medium enterprises in increasing employment in Kosovo – supportive policies and effects.”

Teaching:
Dr. Ukshini started as a new assistant at the Faculty of Economics, AAB College, while in 2015 she started as a lecturer for the subject of “Management.”. She has also lectured “Management for small and medium businesses and entrepreneurship.”. Currently, she lectures in the subject of Entrepreneurship and SMEs.

Trainings:
Since 2011 she has been engaged as a training leader at the Kosovo Institute of Public Administration in the human resources program. She works as a trainer to increase the skills of the students of the Faculty of Economics in career development and soft skills. She was part of the organizing committee of scientific conferences at the Kosovo Institute of Finance. She has been part of various projects to increase the professional and work skills, such as: “Design and Management of projects”, “Development of study programs in accordance with the Bologna process”. 

Publications

  1. IMPACT OF THE FISCAL POLCY ON ECONOMIC GROWTH: AN ANALYTICAL APPROACH FOR THE REPUBLIC OF KOSOVO,  Donat Rexha, Abdylmenaf Bexheti, Kosovare Ukshini, International Journal of Business and Globalization, (SCOPUS Indexed, Epsco,Academic OneFile (Gale) etc). 2019
  2. THE IMPACT OF SUPPORTIVE POLICIES ON SME DEVELOPMENT IN CASE OF THE REPUBLIC OF KOSOVO” Kosovare Ukshini & Izet Zekiri Rome at University of Washington, “RSEP International Conferences on Social Issues and Economic Studies”. 2019
  3. The effect of supportive policies on SME development – Kosovo case. Danubius International Conferences, 13th International Conference on European Integration – Realities and Perspectives, Kosovare Ukshini, Izet Zeqiri, 2018
  4. THE IMPACT OF INCREASED ENTREPRENEURIAL CAPACITIES IN RAISING THE PERFORMANCE OF SME-S IN TRANSITION ECONOMIES, Kosovare Ukshini, PhD, c., Academician Izet Zeqiri. International Scientific Conferenc- Seventh international scientific and applicative conference-KNOWLEDGE FOR CAPABILIES ADN SKILLS-KNOWLEDGE, CAPITAL OF THE FUTURE, Bansco, Bulgaria. 2015

Lectures the subjects: Entrepreneurship and SME; Diploma Thesis

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19