Kontakti

Adresa:
Rr.”Elez Berisha”, nr. 56
Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel:
+383 (0) 48 999 003

Mob:
+377 (0) 45 284 797

Email:
[email protected]