Mass Communication

Faculty of Mass Communication and Journalism is the faculty with the longest tradition in AAB University. Within this faculty there are two bachelor programs, Mass Communication and Journalism and Production program, as well as one master program in Mass Communication.

There is a renowned teaching staff with proven professional and academic experience, inside and outside Kosovo. Nearly 90 percent of college graduates are employed. Most of them serve as media directors, chief editors, editors, journalists, spokespersons for institutions and political parties, information officials, etc., They have been successfully engaged in the most popular media at home and abroad, as in the “Voice of America”, “RTK “,” KTV “,” RTV21 “,” Top Channel “,” Radio Dukagjini” etc.., as well as in newspapers and popular agencies in the country. A number of graduates from our master programme are also building successful careers in diplomacy.

Faculty has agreements with several universities for exchange of experiences and joint research works, exchange of staff and students.

Dean

Hasan Saliu

Dean

Hasan Saliu ka kryer Gazetarinë në Fakultetin Histori-Filologji, Universiteti i Tiranës (1994-1998). Studimet master i kryen nga fusha e Komunikimit Masiv – Komunikim Politik, ndërsa doktoratën gjithashtu në shkencat e Komunikimit Masiv. Tema e disertacionit ka qenë nga fusha e teorive bindëse të komunikimit masiv, si: komunikim strategjik, propagandë, diplomaci masive, marrëdhënie publike.

Për 13 vjet ka punuar si gazetar, redaktor përgjegjës, opinionist në shtypin e Kosovës dhe atë të Shqipërisë, ndërsa për një kohë ka punuar për Institutin Gjerman të Hulumtimeve Politike He-Ma.

Nga viti 2009 është mësimdhënës në Kolegjin AAB në lëndët: Gazetari hulumtuese,Komunikime ndërkombëtare, Komunikim biznesi, Modele teorike të komunikimit masiv, Marrëdhënie publike, Metodologji e punës shkencore, ndërsa në Universitetin publik të Tiranës nga viti 2012 është bartës i lëndës Marrëdhënie publike ndërkombëtare në studimet master dhe më pas i lëndës Diplomaci publike.

Kërkimet e publikimet: Ka marrë pjesë në konferenca të shumta shkencore me prezantime e artikuj shkencorë, anëtar bordi i disa konferencave shkencore ndërkombëtare, organizator i konferencave shkencore ndërkombëtare, dhjetëra punime shkencore të botuara në revista kombëtare dhe ndërkombëtare. Ka botuar edhe studimin monografik “Komunikimi në diplomacinë publike – Sfidat e soft power-it të Kosovës në rritjen e imazhit ndërkombëtar”.

Publikime:

Hasan Saliu, Komunikimi në Komunikimi në diplomacinë publike: Soft power-i dhe imazhi ndërkombëtar i Kosovës, AAB, Prishtina: 2015

Hasan Saliu, Multiple Target Audiences, Critical Analysis of Pristina-Belgrade Dialogue. On-line Journal Modelling the New Europe Issue no. 26/2018 doi: 10.24193/OJMNE.2018.26.08

Hasan Saliu, “The new nature of Cultural Diplomacy in the age of online communication”
Journal of Media Critiques [JMC] vol.3. n.10. 2017. doi: 10.17349/jmc117206 (87-100)

Hasan Saliu, “International image of the country through strategic communication, Case of Kosovo”. Journal of Media Critiques [JMC]. University of Lincoln, UK. Vol.3 No.9 2017 (65-76). doi: 10.17349/jmc117105 P-ISSN: 2056-9785 E-ISSN: 2056 9793.

Hasan Saliu, “Transformimi i mediave lokale në Kosovë dhe debatet për çështje publike”, në: Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre.Tiranë: Universiteti Bedër, 2016. (29-38)

Hasan Saliu, “Media, letërsia dhe interneti, si kontent dhe si kanal komunikimi” Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”- Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë, 2016, ISBN 978-9928-115-61-4. (19-25).

Hasan Saliu, “Propaganda and Image in the incident in Kumanovo”, Thesis, AAB College, Prishtina: N.2.2015, ISSN: 1848-4298 (95-105).

Hasan Saliu, “The role of media in intercultural communication in the age of globalization”. Media Industry- Trends, Dynamics and Challenges. Proceedings Book, ISBN: 978-9928-194-17-6. (325-335).

Hasan Saliu, “Imazhi i Kosovës në marredhëniet publike ndërkombëtare”. Studime Albanologjike – Diversiteti kulturor në media, 2015/1, Tiranë, 2014. (47-56).

Hasan Saliu, “Media diplomacy – albanians’ challenges in the era of global media”, Socio-Economic Dimensions of Peace Building Proceedings Book, (62-72).

Hasan Saliu, “Mësimet për mediat, sipas teksteve shkollore në Kosovë”, në: Studime Albanologjike – Mediologjia, VI/2013 Tiranë, 2014. ISSN 2305-3828 (61-69).

Hasan Saliu, “The image of a country, communication actors in educational exchanges”Thesis, NR. 1. 2013. Pristina, ISSN: 1848-4298. (89-98)

A, Fuga & H. Saliu, “Les medias des albanophones dans les Balkans”, sur: L’expression médiatique de la diversité culturelle en Europe centrale et orientale (ed.: Danusa Serafinová, Michel Mathien), Bruylant-UNESCO, Bruxelles, Novembre 2013. (283-298).

Hasan Saliu, “The Serbian Propaganda in Dick Marty’s Report”, në Thesis, Zagreb-Prishtinë, Spring, 1/2012., ISSN: 1848-4298, (67-78)

Hasan Saliu, “The impact of Education in improving the Image of Kosovo”, në: Educatio, N.1 2012, UET, Tiranë, ISSN: 2305-6614, (63-69).

Hasan Saliu, “Kuadri ligjor i televizioneve në Kosovë”, në: Historia e medias dhe mediatizimi i historisë – Studime albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, V/2012, ISSN 235-3828, (195-199).

Hasan Saliu, “Fushata “Kosovo- The Young Europeans”, një kërkim i paqartë i imazhit”,Komunikimi i integruar – Studime albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2011/4, Tiranë, (171-178).

Hasan Saliu ,“Ndikimi financiar mbi shtypin në Kosovë”, në: Mediat shqiptare në tranzicion – Studime Albanologjike, Universiteti i Tiranës-Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë-Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Tiranë, 2010/3, (144-149).

Ligjëron lëndët:
Gazetari hulumtuese
Marrëdhënie me publikun
Komunikime ndërkombtare
Modele teorike të komunikimit masiv
Metodologji e kërkimit shkencor

Burbuqe Berisha

Prodekane

Studimet themelore dhe master i ka përfunduar në Fakultetin e Arteve, dega Regji e Filmit në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, në Prishtinë.

Ka krijuar një numër të konsiderueshëm të filmave memetrazh të shkurtër, si dhe dokumentarë, seriale televizive,shfaqje teatrore dhe është fituese e disa shpërblimeve në festivale të filmit dhe teatrit me karakter ndërkombëtar.

Për një vit e gjysmë ka punuar si menaxhere në Kino ABC në Prishtinë, për katër vite si producente në KosovaFilm, po ashtu për katër vite me radhë si drejtoreshë e Përgjithshme e Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe anëtare e Këshillit Drejtues të QKK-së, si dhe të Ansamblit “Shota”. Në shumë festivale filmash ka qenë anëtare e jurive profesionale me karakter ndërkombëtar.

Aktualisht është u.d. dekane e Fakultetit të Komunikimit Masiv dhe Gazetarisë në Kolegjin AAB, drejtoreshë e AAB Teatrit “Faruk Begolli”, si dhe anëtare e Këshillit Drejtues të Teatrit Profesionist të Gjakovës.

Ligjëron lëndët:

Film dokumetar

Praktikë e profilizuar

Regji televizive

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19