Mass Communication

Faculty of Mass Communication and Journalism is the faculty with the longest tradition in AAB University. Within this faculty there are two bachelor programs, Mass Communication and Journalism and Production program, as well as one master program in Mass Communication.

There is a renowned teaching staff with proven professional and academic experience, inside and outside Kosovo. Nearly 90 percent of college graduates are employed. Most of them serve as media directors, chief editors, editors, journalists, spokespersons for institutions and political parties, information officials, etc., They have been successfully engaged in the most popular media at home and abroad, as in the “Voice of America”, “RTK “,” KTV “,” RTV21 “,” Top Channel “,” Radio Dukagjini” etc.., as well as in newspapers and popular agencies in the country. A number of graduates from our master programme are also building successful careers in diplomacy.

Faculty has agreements with several universities for exchange of experiences and joint research works, exchange of staff and students.

News & Events

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19