PhD. Candidat

Elisa Nikolla

Vice Dean

Elisa was born in Lezhë of Albania. She graduated in the field of British and American cultural studies from the University of Shkodra “Luigj Gurakuqi” in 2008. She then completed her master studies in Intercultural tourist communication and linguistics at the Philological University of Tirana in 2010.

Currently, she is pursuing her doctoral studies in Sofia, Bulgaria at the NBU University, design department, with the thesis “Visual culture, visual communication and digital culture as sub-disciplines from tradition to innovation”.

Elisa Nikolla became a part of AAB College in 2013 as a lecturer in the Faculty of Arts.

She has been a coordinator and a participant in many projects of the cultural and social nature in several organizations such as CAAP, Terres des Hommes, World Vision, and lastly H.A.N.A.

In addition, she conducted a series of study visits in Italy, Greece, Germany, Bulgaria, Finland, Croatia, Estonia, and Macedonia, and also participated in various cultural and artistic exhibitions together with AAB College students in both Kosovo and abroad.

Personal international exhibition:

2020-Fort Worth Community Art Center, Texas, USA

Lectures on the subjects:

English language 1
English language 2
Professional architectural terminology

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19