Rectorate

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 107
Mob
+386 49 603 666

Prof. ass. dr. Lulzim Tafa

Rektor

Rektor i Kolegjit AAB u lind më 1970 në Lipjan, Republika e Kosovës. Studimet themelore dhe pasuniversitare i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, kurse studimet e doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin Juridik të Universitetit publik të Sarajevës në temën “Krimi i organizuar në Kosovë në periudhën e tranzicionit” për të fituar titullin Doktor i Shkencave Juridike.

Angazhimi akademik

Dr. Lulzim Tafa ka një përvojë të konsiderueshme si ligjërues i rregullt dhe i angazhuar por edhe profesor vizitor i lëndëve penale në disa universitete në Kosovë por edhe jashtë saj.
Ka ushtruar funksione me rëndësi në tërë hierarkinë akademike, përfshirë poste menaxhuese në qendra kërkimore, fakultete dhe  në shërbime universitare. Është anëtar i redaksive të disa revistave shkencore dhe anëtar i këshillave udhëheqëse të disa organizatave në fushën e shkencave juridike, të drejtave të njeriut, kriminalistikës, etj.

Kërkime dhe botime

Ka botuar libra shkencorë dhe monografi në fushën e kriminologjisë dhe të së drejtës penale në gjuhën shqipe dhe boshnjake.
Pjesëmarrës në shumë tryeza dhe simpoziume për çështje të të drejtave të njeriut, të kriminologjisë, të kriminalistikës etj, Kolumnist i rregullt në disa gazeta të përditshme si dhe portale informative në Kosovë dhe jashtë saj.
Gjithashtu,ka botuar edhe shtatë përmbledhje me poezi. Autor i shumë poezive, prozës, dramës, kritikës letrare. Poezitë e tij janë të përkthyera në disa gjuhë të botës dhe të përfshira në disa antologji, shpërblyer me shumë çmime letrare.
Veprat e tij deri më tani janë përkthyer në gjuhët angleze, gjermane, italiane, serbe/kroate, boshnjake, rumune, frenge, arabe,greke, turke dhe suedeze.
Librat e tij më të njohur janë:

  1. “Gjaku nuk bëhet ujë” përmbledhje me poezi, Rilindja, Prishtinë 1993
  2. “ Metaforë e pikëlluar” përmbledhje me poezi,Rilindja, Prishtinë 1995
  3. “Planeti Babiloni” Poezi e dramatizuar,Rilindja, Prishtinë 1997
  4. “ Vdekja çon fjalë” Përmbledhje me poezi, Prishtinë, 1998
  5. “I kam edhe dy fjalë” Përmbledhje me poezi, Faik Konica, Prishtinë 2012
  6. “Shtini n’dhe këto fjalë”Përmbledhje me poezi, Faik Konica, Prishtinë 2015

Shtëpi të njohura botuese nga mbarë bota kanë përkthyer dhe botuar librat e tij, kurse shkrimtarë e kritikë letrarë nga vendi dhe bota e kanëvlerësuar krijimtarinë e tij artistike. Për poezinë e Lulëzim Tafës, kanë shkruar dhe i kanë botuar ato edhe revistat më të njohura ndërkombëtare të fushës së letërsisë. Është njëri ndër poetët më të njohur dhe më të përkthyer të letërsisë shqipe në botë.

Disa nga librat e botuar në gjuhë të huaja janë: “Traumausstellung” në gjuhën gjermane, “Terrible songs” në gjuhën angleze në New York, ”Under manen sover tiderna” në gjuhën suedeze, ”Expozitie de vise” në gjuhën rumune, “La theorie de l’explication des reves”, në gjuhën frenge, “Vraziji Posao” gjuhën boshnjake, “La cronica di una santa Guerra” në gjuhën italiane, “Zavjetne pjesme” në gjuhën malazeze, etj.
Jeton në Prishtinë.

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 123

MA. Zija Rexhepi

Prorektor për Administratë

Prorektor për Administratë – udhëheq shërbimet për menaxhimin e studentëve si dhe sektorë të tjerë brenda Kolegjit AAB.

Ka lindur në Preshevë. Studimet master në fushën e komunikimit dhe gazetarisë, i ka mbaruar në Prishtinë, ndërsa tani vazhdon studimet doktorale në fushën e shkencave të komunikimit në Tiranë.

Në Kolegjin AAB është inkuadruar që nga themelimi i këtij institucioni. Këtu ka ardhur nga fusha e medias, ku ka bërë përvojë si gazetar e redaktor në redaksitë informative të televizioneve kombëtare të Kosovës. Fillimisht ka qenë i angazhuar si zyrtar i Zyrës për Informim dhe më pas në krye të Shërbimit të Studentëve.

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 106

Dr. sc. Xhavit Rexhaj

prorektor për Shkencë, Zhvillim dhe Inovacion

Fushat kryesore të studimit, kërkimeve e botimit janë formimi dhe aftësimi i mësimdhënësve, zhvillimi i politikave dhe planifikimi në sektorin e arsimit, dhe letërsia angleze. Prej tetorit të vitit 2012 ka shërbyer si prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar në AAB.

Arsimin parauniversitar e ka mbaruar në Pejë. Studimet e gjuhës dhe letërsisë angleze I ka mbaruar në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prishtinës. Ka vijuar studime për magjistraturë (1989 – 1990) në Universitetin e Zagrebit, ka mbaruar studimet pasdiplomike në fushën e kulturës britaneze dhe ka fituar Diplomën përkatëse (në Kolegjin Raskin, Oksford, dhe Universiteti i Varshavës 1993 – 1995), ka specializuar në hartimin e politikave në asmin e lartë (Instituti i Shoqërisë së Hapur, Budapest, 2001), ka mbaruar studimet e magjisraturës dhe ka mbrojtur temën “Martesa në romanet e D.H. Lorensit” (2008) në Universitetin e Prishtinë, si dhe ka mbaruar studimet për master në fushën e pedagogjisë në Fakultetin e Filozofisë të Universitetit të Prishtinës (2009), kurse studimet e doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës (2016) në fushën e teorive të të nxënit dhe metodologjisë së gjuhës angleze.
Ka punuar në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare (Qendra e Kosovës për Studime Ndërkombëtare 1996-1999), ka punuar si mësimdhënës I gjuhës angleze në Universitetit e Prishtinës në fakultetet e filologjisë, arteve dhe të edukimit (1990 – 2007), ka punuar si drejtor I Departamentit të Arsimit në Minsitri të Arsimit, Shkencës e Teknologjisë (2002 – 2006), drejtor vendor nëProjektin e Partneritetit Institucional Kosovë – Austri (KAIP) në Arsimin e Lartë, Shkencë dhe Inovacion (2007-2008), koordinator i projekteve në zhvillimin e kurrikulave dhe në aftësimin e mësimdhënësve(2009-2012).

Ka botuar kryesisht në fushën e arsimit, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të metodologjisë së mësimdhënies.

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 141

MA. Rizvan Rexhaj

Menaxher i marketingut

Ka lindur në vitin 1975, në Petrovë të Shtimjes. Jeton në Prishtinë.

Përgatitja shkollore: Master i shkencave Ekonomike

Përgatitja Profesionale: Mbi 20 certifikata të trajnimeve dhe kurseve të ndryshme në disa shtete evropiane në fushën e menaxhimit të resurseve njerezore, ndërtimit të institucioneve, lidershipit, menaxhimit të financave dhe auditimit, studime të doktoratës në fushën e ekonomisë në Tiranë. Gjuhët: Shqip, Anglisht dhe Serbisht / Kroatisht / Boshnjakisht

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 111

Mr. sc. Granit Curri

Sekretar

Granit Curri i lindur me 05.06.1982, në Istog. Shkollën fillore dhe të mesme i kreu në Istog. Studimet universitare katër vje]are i mbaroi në vitin 2004 në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin Juridik. Në vitin 2006 ka dhënë edhe provimin e judikaturës. Studimet master i përfundoi në vitin 2013 në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Juridik, drejtimin Civil-Juridik dhe fitoi titullin shkencor “MSc i shkencave Juridike-Civile”. Zt. Curri është i angazhuar edhe si asistent për lëndën e Drejta e Detyrimeve.

Detyrat e Sekretarit të Përgjithshëm janë të parapara me Statutin e Kolegjit dhe kontratën e tij. Është zyrtari më i lartë administrativ, përgjegjës për punët juridike dhe administrative. Për punën e tij i përgjigjet Rektorit.

Sekretari i përgjithshëm është anëtar ex-officio i Këshillit Drejtues pa të drejtë vote dhe është anëtar i përhershëm i Senatit, pa të drejtë vote.

Email
[email protected]
Tel
+381 (0) 38 600 005
ext 201

Dr. sc. Bujar Tafa

Prorektor për studentë dhe financa

Bujar Tafa ështëi lindur me 2 janar, 1976. Shkollimin fillor dhe të mesëm i kreu në Lipjan. Studimet universitare i regjistroi në vitin akademik 1994/1995, në degën e Letërsisë shqipe në Universitetin e Prishtinës. Diplomoi në vitin 1998. Ka kryer studimet pasuniversitare në Universitetin e Prishtinës.

Në vitin 2003 ka mbrojtur tezën e magjistraturës me titull “Poezia e Agim Spahiut”, ndërsa në vitin 2006 ka doktoruar në temën “Veprat letrare të Mirko Gashit”. Ka botuar libra, studime dhe artikuj të ndryshëm nga fusha e poezisë. Punon dhe jeton në Prishtinë.

Zhvillimit të konceptit bashkëkohor të studimit universitar ku studenti është në qendër, i kushtohet rëndësi e veçantë në universitet. Për organizimin e shërbimeve për studentë angazhohet Zyra e Prorektorit për Studentët. Në përputhje me rregulloret e brendshme të Institucionit, në bashkëpunim me Dekanatet, si dhe në bashkëpunim me përfaqësuesit e organizatës së studentëve të Institucionit, kjo zyrë organizon, mbikëqyr dhe ndihmon aktivitetet e ndryshme të studentëve, p[rfshir[ vizitat e ndryshme nëpër universitete të tjera brenda dhe jashtë vendit.
Kjo zyrë, po ashtu, merret edhe me përzgjedhjen dhe me ndihmën për studentët që kanë nevojë për mbështetje financiare, përfshirë ata me familjarë të vrarë në luftën e fundit në Kosovë, invalidët e luftës që studiojnë, studentët me nevoja të veçanta, studentët me asistencë sociale etj.

Zyra e Prorektorit për Studentë merret edhe me organizimin e kurseve të gjuhëve të huaja, pastaj me organizimin e kurseve shtesë për informatikë, matematikë, kontabilitet, etj.

APLIKO ONLINE