Rektorati

Bujar Demjaha

Rektor

Rektor

Bujar Demjaha u lind në Ferizaj më 1960. Është arkitekt i dalluar në Kosovë por edhe jashtë vendit. Ai ka dizajnuar shumë projekte dhe ka botuar disa libra me rëndësi në Kosovë, rajon, Gjermani, Mbretëri të Bashkuar, Francë, etj..

Përveç projektit të veçantë Memoriali “Adem Jashari” në Prekaz, Bujar Demjaha projektoi edhe disa memoriale në Prishtinë, Kleçkë, Gllogjan, Kërçovë, etj..

Projekte të tjera të rëndësishme të Demjahës, janë: Plani Zhvillimor Komunal i Prishtinës, Plani Rregullues Urban i Lagjes Pejton në Prishtinë, Muzeu i Arteve Bashkëkohore të Kosovës (Konkurs vendi i parë).

Projekte nga lëmi i konservimit restaurimit, që duhet veçuar janë: Kompleksi “Engelhard” (shek. XV) – Blanzac në Francë, Muzeu Etnologjik “Emin Gjiku” në Prishtinë.

Nga lëmi i enterierit rehabilitimi i Teatrit Kombëtar të Kosovës dhe Muzeu i Kosovës në Prishtinë.

Librat:

2002    “Problem apo sfidë”, Finish Human Rights Project, bashkautor i librit

2005    “Përshtatja e Objekteve Publike për personat me aftësi të kufizuara”, Finish Human Rights Project

2006    “Përshtatja e ndërtesave publike për personat me aftësi të kufizuara”, HandiKOS-Prishtinë

2007    “Të dhënat teknike për projektimin e hapësirave arkitektonike dhe modulet”

2010    “Mjedis i lirë-shoqëri për të gjithë”, Këshilli i Evropës

2016    “Role of Tourism in rural Development in Dukagjini Region in Kosovo“, Lambert Academic Publication, Gjermani

2017    “Post-conflict urban reconstruction of bazaars in Gjakova and Peja, Kosovo” në librin “Authentic Reconstruction”, Bloomsbury, Londër, UK

2018    “Shkolla e fshatit në funksion të zhvillimit të zonave zurale të Kosovës “, Perfecta, Sarajevë, Bosnjë e Hercegovinë.

Bujar Demjaha mban gradën shkencore Doktor i Shkencave në fushën e Arkitekturës, Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor dhe është mësimdhënës i disa lëndëve ne Kolegjin AAB dhe në Universitetin e Tetovës.

Jeton dhe vepron në Prishtinë.

Shemsedin Vehapi

Zv/ Rektor

Prof. dr. ass. Shemsedin Vehapi, u lind më 1972 në Lipjan. Studimet themelore, të magjistraturës dhe të doktoratës i ka përfunduar në Fakultetin e Edukimit Fizik në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, me temë “Relacionet e forcës maksimale me aftësitë tjera lëvizore ”.

Dr. Vehapi në Kolegjin AAB mban pozitën e zevendësrektorit, prorektor për Çështje mësimore dhe është profesor i rregullt në Fakultetin e Kulturë Fizike dhe Sport.

Ka marrë pjesë në disa konferenca shkencore dhe ka prezantuar dhe botuar disa artikuj shkencorë në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.

Publikimet:

 • Hasim Rushiti, Shemsedin Vehapi (2009). Determination of Some Motoric Abilities Based on Anthropometric Characteristics of Male Students Aged 17”.,,SPORT EKSPERT”.Journal Of Applied Physical Education And Sport. Vol. 2. Sarajevo
  www.pdfiz.net/k-2933674.html
 • Shemsedin Vehapi, Hasim Rushiti, Hazir Salihu, Ilir Gllareva (2009). The impact of the anthropometric variables in the manifestation of motoric abilities on male students at the age of 17”. Thesis Kosova, no. 1. Prishtina.
 • Shemsedin Vehapi, Hazir Salihu, Vullnet Ahmeti, Valbona Zeqiri-Rexhepi (2009). Reasons for Violence in Kosova Sport. ,,THESIS KOSOVA”. No. 2.Prishtina
 • Bylbyl Sokoli,Fatmir Pireva, Shemsedin Vehapi (2012).Eficyency of the Ball Passes in the Finale Soccer Match in the European Championship Euro 2008. ,,SPORT MONT”. Scientific journal . No. 25,26,27. Monte Negro. ISSN 1451-7485
  www.sportmont.ucg.ac.me/download_pdf_arhiva…/SM_25-26-27.pdf
 • ShemsedinVehapi, BranimirMikic, Fatimir Pireva, Blagoja Risteski, IsmetBašinac(2014). Efects of motivating factors, Self-Esteem and Valuing of School, in Physicla Education Achievement.,,SPORT SCIENCE”. International Scientific Journal of Kinesiology Vol. 7, Issue 1. Travnik
  http://www.sportscience.ba/pdf/br13.pdf
 • Ardita Pireva, Shemsedin Vehapi, Fatmir Pireva(2013).Influence of the Relevant Socio-Psichological Factors in the Final Success in the Subject of Physical Education.,, SPORTSKI LLOGOS” Interational Scientific Paper. Mostar.
  Link
 • Anita Zenuni Shemsedin Vehapi (2013).Adaptive Cognitive Dimension and Maladaptive Behavioral Dimension as Motivating Factors in School Achievement. ,,THESIS”. No.1. Prishtina.
 • Shemsedin Vehapi, Ardita Pireva, Fatmir Pireva (2013). Differences Between Students 12 Year Old in Parameters of Fat Mass, Explosive Strenght And Speed. ,,SPORTSKI LOGOS”. Interational Scientific Paper. Mostar. ISSN 1512-875X (Print) ISSN 2233-0852 (Online)
  http://nf.unmo.ba/resources/1/Izdavacka_djelatnost/sportski_logos_21.pdf
 • Fatmir Pireva, Ardita Pireva, Shemsedin Vehapi (2013).Factor Structure and Relations ff Flexibility Dimension at Male Students Fourteen Years Old. ,,SPORTSKI LOGOS”. Interational Scientific Paper.. Mostar. ISSN 1512-875X (Print) ISSN 2233-0852 (Online)
  http://nf.unmo.ba/resources/1/Izdavacka_djelatnost/sportski_logos_21.pdf
 • Shemsedin Vehapi Anita Zenuni(2014).The effect of Planing, Time management, Learning and Tenacity on Students Scholl achievement. ,,PHILOSOPHICA”. International Journal of Social and Human Sciences. Vol. 1. No.1-2. Pp. 1-276. Tetova. ISSN 1875-8454(Print)
 • Besim Halilaj, Ilir Gllareva, Shemsedin Vehapi (2014).Repetitive Strength Among Students of Age 14. ,,SPORT MONT”. Journal for sport,physical education and health. Montenegro. ISSN 1451-7485
  www.sportmont.ucg.ac.me/download_pdf_arhiva.php/SM_40-41-42.pdf
 • Shemsedin Vehapi, Fatmir Pireva, Besim Gashi, Branimir Mikić, Almir Arnautović(2014).Differences In Body Mass, Body Height And Eplosive, Repetitive And Static Strength Between 16-Year-Old Males And Females.,,SPORT SCIENCE”,Vol. 7, Issue 2. Print ISSN 1840-3662, Web ISSN 1840-3670
  www.sportscience.ba/pdf/br14.pdf

Ligjëron lëndët:

Metodikë e edukimit fizik
Të mësuarit dhe kontrolli motor

Venera Kabashi – Llunji

Zv.rektore për Bashkëpunim dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare

Venera Kabashi- Llunji u lind më 12 dhjetor 1968 në Prishtinë. 

Ka mbaruar Fakultetin Filologjik, Degën e Gjuhës dhe të Letërsisë Angleze, ndërsa studimet e magjistraturës në Universitetin e Kalgarit në Kanada. 

Ka përfunduar specializimin për Metodat Bashkëkohore të Mësimdhënies në Bournemouth, Angli, një specializim tjetër në Programin Zhvillimor për Udhëheqje të Lartë dhe Shkollën për Integrime Evropiane në Prishtinë. 

Studimet e doktoratës së parë i ka përfunduar në Fakultetin e Shkencave Sociale të Universitetit Europian të Tiranës, Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Shkenca Politike,  me temë: “Nacionalizmi si ideologji në programet e partive politike shqiptare në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë së saj” dhe mori gradën shkencore: Doktor i Filozofisë në lëminë: Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Shkenca Politike

Studimet e dyta doktorale i ka përfunduar në Universitetin e Europës Juglindore (SEEU) në Maqedoni, në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Kulturës dhe Komunikimit me temë: “Aspekti morfologjik, sintaksor dhe semantik i mbiemrave: Krahasim i përkthimit nga gjuha angleze në gjuhën shqipe” duke e marrë gradën e  dytë shkencore: Doktor i Shkencave filologjike në lëminë e Gjuhës dhe Letërsisë angleze.

Ka përvojë pune nga viti 1991 si ligjëruese në Universitetin e Prishtinës dhe në Kolegjin AAB që nga themelimi i tij.

 Në vitet 2002-2005 ishte këshilltare politike e ministrit të Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ndërsa në prill të vitit 2008 u emërua këshilltare politike e ministrit të Punëve të Jashtme.

Venera Llunji ishte anëtare e Asociacionit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut me seli në Frankfurt /Gjermani, Dega në Prishtinë, gjatë viteve 1992-1999; anëtare e grupit punues pranë OSBE-së në procesin e monitorimit të projekteve për zhvillimin e Institucioneve të Përkohshme Vetëqeverisëse të Kosovës dhe në projektet për implementimin e standardeve për Kosovën sipas Rezolutës 1244; anëtare e grupit punues në projektin për reformë të kapaciteteve në administratë publike në vendet e Evropës Jug-lindore; pjesëmarrëse në grupin koordinues të UNIFEM-it në Planin e veprimit për barazi gjinore në Kosovë. Ka marrë pjesë në shumë konferenca ndërkombëtare dhe kombëtare. 

Ka përkthyer tre libra nga fusha e politikës : “Meritojmë Mëvetësi”, “Republika e Kosovës” dhe “ Helmimi- gjenocid modern”. 

Në vitin 2005 është shpallur Qytetare Nderi e qytetit Kalgari në Kanada. 

Nga viti 2014-2018 ishte dekane e Fakultetit te Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze në kolegjin AAB. Tani është Pro-rektore për marrëdhënie ndërkombëtare dhe bashkëpunim në Kolegjin AAB.

Jeton në Prishtinë. Është e martuar dhe ka dy fëmijë.

CV

Uranela Demaj

Prorektore për Shkencë dhe Kërkime

Aktualisht është ligjëruese dhe Prorektore për Shkencë dhe Kërkime në Kolegjin AAB në Prishtinë, Kosovë. 

Ajo ka doktoruar në Universitetin e Gentit në Belgjikë në vitin 2019 me temën mbi gjuhën dhe rolin e nacionalizmit etnik në konfliktin shqiptaro-serb në Kosovë.

Hulumtimi i saj fokusohet në dimensionet e shumanshme dhe komplekse të gjuhës dhe shumë gjuhësisë në Kosovë dhe Ballkan në përgjithësi, si nga këndvështrimi historik ashtu edhe bashkëkohor dhe me vëmendje të veçantë ndaj nacionalizmit etnik, ndërtimit të identitetit dhe konfliktit ndërgrupor.

Puna e saj është botuar në revista të njohura përfshirë Nationalities Papers, Ethnicities, dhe Springer. 

CV

Zija Rexhepi

Prorektor për administratë dhe marrëdhënie me publikun

Prorektor për Administratë – udhëheq shërbimet për menaxhimin e studentëve si dhe sektorë të tjerë brenda Kolegjit AAB.

U lind në Preshevë. Studimet master në fushën e Komunikimit dhe Gazetarisë i ka mbaruar në Prishtinë.

Në Kolegjin AAB është inkuadruar që nga themelimi i këtij institucioni. Këtu ka ardhur nga fusha e medias, ku ka bërë përvojë si gazetar e redaktor në redaksitë informative të televizioneve kombëtare të Kosovës.

Në AAB fillimisht ka menaxhuar me Zyrën për Informim dhe më pas ka zgjeruar angazhimin edhe me udhëheqjen e Administratës dhe shërbimeve të saj.

Është i angazhuar edhe në procesin mësimor, në Fakultetin e Komunikimit Masiv.

Ligjëron lëndët:

 • Histori e filmit dhe TV
 • Marrëdhënie me Publikun

CV

Rizvan Rexhaj

Menaxher i marketingut

Ka lindur në vitin 1975, në Petrovë të Shtimjes. Jeton në Prishtinë.

Përgatitja shkollore: Master i Shkencave Ekonomike

Përgatitja Profesionale: Mbi 20 certifikata të trajnimeve dhe kurseve të ndryshme në disa shtete evropiane në fushën e menaxhimit të resurseve njerëzore, ndërtimit të institucioneve, lidershipit, menaxhimit të financave dhe auditimit, studime të doktoratës në fushën e ekonomisë në Tiranë. Gjuhët: shqip, anglisht dhe serbisht/ kroatisht/ boshnjakisht.

Ardian Sallauka

Asistent administrativ në zyren e rektorit

CV

Gresa Makolli

Koordinatore e Qendrës së Karrierës

Vlera Osmani

Zyrtare juridike