Medical and dental emergencies, opticians

The Bradt guide to Kosovo has a useful section on this; see also Annex 3. If in doubt ask the Office Manager. The following private clinics work around the clock and offer a wide range (including emergency cases but also other treatment) of very good services at affordable prices. Two of them are situated on the “Bill Clinton Blvd” (five minutes from city Centre) and EUROMED is in Fushe Kosove (4 km).

REZONANCA (radiology, full dental, orthopedic, general, etc):

Tel: +381 (0) 38 243 801

Mob: +377 (0) 44 129 658

+389 (0) 49 129 658

Fax: +381 (0) 38 245 650

email: [email protected]

EUROMED: (emergency, surgery, general, etc)

Tel: +381 (0) 38 534 072

+381 (0) 38 534 073

email: [email protected]

GALAXY: (internal medicine, general, etc)

Tel: +381 (0) 38 551 383

Fax: +381 (0) 38 551 393

email: [email protected]

PHARMACIES

There are many pharmacies in all parts of Pristina and they often speak some to good English. No prescriptions required so you can get the equivalent of UK-prescribed drugs. Opening hours for pharmacies are 9-22 hrs, with several working around the clock (near the central hospital). See also Bradt guide.

You can buy the Bradt or other guide books, maps and Pristina in Your Pocket in Dukagjini book shops on Mother Theresa in the centre of town. An English Language paper called Pristina Insight is available at street vendors in the centre for 1 Euro. Pristina in Your Pocket is also on-line (http://www.inyourpocket.com/kosovo/pristina ).

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19