Misioni dhe Vizioni

Misioni:

AAB organizon studime të diversifikuara e cilësore me studentin në qendër, angazhohet në hulumtime cilësore të aplikuara dhe teorike dhe ofron shërbime për komunitetin e për industrinë me qëllim të sigurimit të përvojave transformuese në funksion të zhvillimit të plotë të studentëve, stafit, partnerëve socialë e ekonomik dhe të shoqërisë në përgjithësi.

Pos kësaj, për realizimin e studimeve relevante e cilësore dhe në kuadër të realizimit të misionit të vet të tretë, Kolegji AAB:

  • inkurajon kreativitetin, të menduarit kritik dhe vlerat universale tek studentët me qëllim të realizimit të ideve dhe projekteve inovative,
  • siguron një mjedis mësimor që rezulton me mobilitet social, akademik dhe profesional në zhvillimin e individit – qytetar i përgjegjshëm,
  • fokusohet në veprimtari botuese, kulturore dhe mediale,
  • zhvillon dialog dinamik me partnerët social e me komunitetin, dhe
  • bashkohet ne rrjetet më relevante të institucioneve të arsimit të lartë e të shkencës në Evropë dhe më gjerë.

Vizioni:

AAB është institucion lider në aplikimin e qasjeve inovative në arsimin e lartë, në shkencë dhe në teknologji dhe që u ofron studentëve e personelit përvoja transformuese në shërbim të zhvillimit personal dhe shoqëror në shekullin e globalizimit.