Misioni dhe Vizioni

Misioni:

AAB i kontribuon shoqërisë përmes:

  • ofrimit të programeve cilësore e të diversifikuara të arsimit të lartë dhe shkencës së aplikuar për tregun e punës në Kosovë, rajon dhe më gjerë;
  • avancimit, krijimit dhe përhapjes së dijes përmes kërkimit shkencor në funksion të përmirësimit të mirëqenies e të shëndetit të popullatës, si dhe të zhvillimit kulturor, shoqëror e ekonomik;
  • sigurimit të një mjedisi që rezulton me mobilitet social dhe zhvillim personal të individit, qytetar i përgjegjshëm.

Vizioni:

AAB është institucion universitar udhëheqës në rajon në aplikimin e qasjeve inovative në fushën e arsimit të lartë, shkencës dhe teknologjisë. AAB vendos trendë të reja në fushën e arsimit të lartë në Kosovë e rajon dhe është pjesë e rrjeteve më relevante të institucioneve të arsimit të lartë në Evropë dhe më gjerë. AAB është prijëse në proceset integruese evropiane të vendit dhe promotor i zhvillimit shoqëror dhe ekonomik.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19