Dekanati

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 127
Mob
+37745699081

PhD. Candidat. Blerta Prevalla – Etemi

Dekane
Përgjegjëse për shkencë

Blerta Prevalla – Etemi e lindur në vitin 1985 në Ohër, është PHD kandidate – në semestrin e fundit (të gjashtë) të doktoraturës në Fakultetin e Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike pranë Universitetit shtetëror Shën Kirili dhe Metodij në Shkup.

z. Prevalla – Etemi, ndjek programin studimor: Inxhinieria Sistemore dhe Robotika me fushë hulumtimi: lëvizjen autonome të automjeteve pa pilot nëpër ambiente të panjohura bashkë me automjete ajrore pa pilot (kuadrotor). Studimet e Masterit i përfundoi në Universitetin e Evropës Juglindore në programin: “Zhvillimi i Softverëve dhe Aplikacioneve.

Në Kolegjin AAB është dekane e Fakultetit te Shkencave Kompjuterike dhe ligjëruese me orar të plotë, që tre vjet. Lëndët që mbulon janë: Inxhinieria Softverike, Algoritmet dhe Strukturat e të dhënave, Projektet e IT-se II dhe III, Menaxhimi i Operacioneve etj.

Paraprakisht ka punuar 6 vjet si ligjëruese në Universitetin e parë privat FON në Shkup. Deri më sot ka publikuar një mori punimesh kërkimore shkencore nëpër konferenca internacionale të mirënjohura si IEEE Israel, IETC Turqi, IEEE Kinë, DOGS Serbi, ICEST Ohër, etj dhe ka qenë pjesë e shumë seminareve dhe punëtorive akademik – shkencore.

Gjithashtu ka qene koordinatore dhe mentore e shume projekteve, lidere projekti, trajnuese për Ubuntu Linux, zhvilluese e web-it, dhe është e certifikuar në fushën e inteligjencës artificiale.

Flet rrjedhshëm gjuhën angleze, maqedone dhe në nivel të avancuar gjuhën serbo-kroate, italiane dhe spanjolle.

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005

MSc. Krenar Kepuska

Përgjegjës për sigurimin e cilësisë dhe për mentorimin e studentëve

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005

PhD. Candidat. Engin Melekoglu

Përgjegjës për kërkime shkencore dhe projekte

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005

BSc. Florijeta Hulaj

Përgjegjëse për punë praktike dhe aktivitete studentore

INSTITUTI AAB
APLIKO