Dekanati

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005
ext 127
Mob
+37745699081

PhD. Candidat. Blerta Prevalla – Etemi

Dekane
Përgjegjëse për shkencë

Blerta Prevalla – Etemi e lindur në vitin 1985 në Ohër, është PHD kandidate – në semestrin e fundit (të gjashtë) të doktoratës në Fakultetin e Elektroteknikës dhe Teknologjive Informatike pranë Universitetit shtetëror Shën Kirili dhe Metodij në Shkup.

Znj. Prevalla – Etemi, ndjek programin studimor: Inxhinieria Sistemore dhe Robotika me fushë hulumtimi: lëvizjen autonome të automjeteve pa pilot nëpër ambiente të panjohura bashkë me automjete ajrore pa pilot (kuadrotor). Studimet e Masterit i përfundoi në Universitetin e Evropës Juglindore në programin: “Zhvillimi i Softuerëve dhe Aplikacioneve”.

Në Kolegjin AAB është dekane e Fakultetit te Shkencave Kompjuterike dhe ligjëruese me orar të plotë, që tre vjet. Lëndët që mbulon janë: Inxhinieria Softuerike, Algoritmet dhe Strukturat e të dhënave, Projektet e IT-së II dhe III, Menaxhimi i Operacioneve etj.

Paraprakisht ka punuar 6 vjet si ligjëruese në Universitetin e parë privat FON në Shkup. Deri më sot ka publikuar një mori punimesh kërkimore shkencore nëpër konferenca internacionale të mirënjohura si IEEE Israel, IETC Turqi, IEEE Kinë, DOGS Serbi, ICEST Ohër etj. dhe ka qenë pjesë e shumë seminareve dhe punëtorive akademike – shkencore.

Gjithashtu ka qenë koordinatore dhe mentore e shume projekteve, lidere projekti, trajnuese për UbuntuLinux, zhvilluese e ueb-it dhe është e certifikuar në fushën e inteligjencës artificiale.

Flet rrjedhshëm gjuhën angleze, maqedonase dhe në nivel të avancuar gjuhën serbe/kroate, italiane dhe spanjolle.

Ligjëron lëndët:

Inxhinieri softuerike

Programimi i orientuar në objekte

 

Email
[email protected]
Tel
+381 38 600 005

MSc. Krenar Këpuska

Përgjegjës për sigurimin e cilësisë

INSTITUTI AAB
APLIKO