Outgoing and Incoming Academic and Nonacademic Staff

Through the university agreements, AAB College accepts academic staff from partner institutions, enabling them to spend short periods (1-2 weeks) at our College for purposes of teaching and research. We also accept doctoral students for short periods of time, i.e. for 1 week of their stay.
Mobility of academics and non-academic staff via university agreements at AAB College is processed by the Office for International Affairs and Cooperation and the Rectorate.

If a representative of the academic staff would like to spend a short period at AAB College for research, study or teaching purposes on the basis of a university agreement, he/she should first discuss the precise details of the stay with the Office for International Affairs and Cooperation.

The interested party should send an official email with details which cover: a letter of interest, CV, detailed teaching or study plan, approval from their home university and the period of time planned for the visit. We start with winter term from October till February (including exams) and summer term from the end of February till the end of June (exams finishing in July).

Outgoing academic staff should apply according to the Rules and Regulations issued by the host university and should have the approval of the Rectorate of the home university.

 

 

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19