Zenel Berisha

Architecture

Graduated from the Faculty of Architecture in AAB College; Zenel Berisha already a part of the KWE company

The graduate architect Zenel Berisha is already applying the knowledge that he gained while studying in the Faculty of Architecture as a site engineer in the KWE company (Kosovo Water Energy).

Zeneli values his time at AAB College highly, for he was immediately hired after graduating.

Aside from the work done in office, Zeneli explains that a large and important part of his job is also in the field where he oversees various projects. This profession brings joy to the young architect Zenel Berisha, as, according to him, seeing a project come to life is beautiful. 

Seeing that many high school graduates have a lot of doubts about where to continue their studies, Zeneli suggests that they direct themselves towards the Faculty of Architecture in AAB College, where they will gain meaningful skills that they can apply in the job market.

The Faculty of Architecture at AAB College organizes studies at the bachelor and master’s level. Many who have already graduated from this faculty are making a name for themselves in architecture.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19