Paris Guri

Law

Paris Guri, AAB graduate, finds immediate employment in “Sbunker”

Paris Guri, a graduate of Political Science and Diplomacy at AAB College, has now become part of the Sbunker staff, a non-governmental organization that aims to rebuild the public sphere in Kosovo and wherever else Albanians may reside. Paris is now a project assistant in “Sbunker”.

He thanked AAB College for his successes so far, emphasizing that AAB College always prioritizes students and their advancement in life. I very much want to thank all the professors who didn’t hold back in enlightening us with knowledge. Studies at AAB College have helped me a lot, since in AAB, the priority has always been to teach the things that the students need in order to develop professionally. “said Paris. It is noteworthy that Paris Guri is also the winner of the award for the best video for accountability award, which was awarded by KDI and the British Embassy in Kosovo.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19