Konferencë Ndërkombëtare

Titulli i konferencës

“Gjuhësi, letërsi dhe kulturë”

Koha e mbajtjes 29 Prill, 2017
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/icllc2017/index.html
Organizator Fakulteti i Gjuhës Angleze të Kolegjit AAB, në bashkëpunim me Universitetin“Luigj Gurakuqi” Shkodër, Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës (UAMD), dhe Fakultetin Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi të Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL),
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Kjo konferencë synon të shërbejë si një vendtakim për studiuesit dhe gjuhëtarët shqiptarë dhe të huaj në mënyrë që ata të prezantojnë studimet dhe hulumtimet e tyre; të shkëmbejnë përvojat e tyre akademike dhe hulumtuese; si dhe të krijojnë mundësi bashkëpunimi për projekte të reja shkencore në të ardhmen.

Shtyllat kryesore në të cilën konferenca do të bazohet janë: gjuhësia, letërsia angleze dhe amerikane, kritikë letrare, analizë diskursi, metodologjia e mësimdhënies së gjuhës angleze, inovacionet në të mësuarit e gjuhës angleze dhe studime përkthimi, etj.

INSTITUTI AAB
APLIKO