Administratë Publike

Ky Fakultet do t’u mundësojë studentëve kualifikime të vlefshme universitare, sidomos atyre që kanë për qëllim të marrin rolin udhëheqës në procesin e reformave dhe ofrimin e shërbimeve për qytetarët.
Fakulteti i Administratës Publike synon të mbledhë studentët më të mirë të interesuar në fushat e drejtësisë dhe të shkencave politike e administratës publike.

Si vend i ri, Kosova ka nevojë për krijimin e një administrate të vogël dhe efikase, të cilat madje janë edhe kërkesa të BE-së nëpër të cilat kanë kaluar edhe vendet e tjera të përafruara me Brukselin. Edhe Kosova duhet të konsolidojë administratën efikase në kuadër të proceseve eurointegruese.
Por, jo vetëm kaq. Të bërit politikë tashmë gradualisht është duke kaluar tek profesionistët, ndërsa vendi ka nevojë gjithashtu për promovimin dhe përfaqësimin e saj në marrëdhëniet ndërkombëtare, si subjekt i së drejtës ndërkombëtare.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19