Anëtarët e Bordit Industrial

Arian Zeka

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë

Hakif Gashi

Meridian Corporation

Genta Brestovci

ELKOS/EBAA

Arianit Fazliu

Kutia X

Besarb Blakaj

PriSig

Agron Selimaj

Selimaj Legal

Gojart Kelmendi

EuroKosova

Kushtrim Ajvazi

Pestova

Dukagjin Hysa

Klinika AMD

Faton Tërmkolli

Model Slovenia

Shpëtim Memishi

Model Invest

Diana Qarkaxhia

British School of Kosova

Uranik Begu

Qendra e Inovacionit e Kosoves (ICK)