Akreditimi

Akreditimi

Akreditimi është një procedurë formale dhe transparente e kontrollimit të cilësisë, gjatë së cilës një organ i pavarur vërteton në bazë të standardeve të definuar, ndërkombëtarisht të njohura, nëse institucionet e arsimit te larte përkatësisht programet e studimeve i përmbushin kërkesat minimale të cilësisë.
Kolegji AAB është institucion bartës i arsimit të lartë, i cili është i akredituar nga Agjencia Kosovare për Akreditim (AKA) dhe liçensuar nga MASHT, për ofrimin e programeve të studimit të nivelit Bachelor (Niveli gjashtë, cikli i parë sipas procesit të Bolonjës dhe Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve të Kosovës), dhe të nivelit Master (Niveli shtatë, cikli i dytë sipas procesit të Bolonjës dhe Kornizës Kombëtare të Kualifikimeve të Kosovës) pasi ka përmbushur kushtet apo standardet për akreditim. Për më shumë informata ju lutem vizitoni faqen e internetit të AKA.
Kolegji AAB ka të akredituara tre (3) degë për të organizuar studimet e nivelit Bachelor dhe/apo Master, dhe këto janë: Kolegji AAB me degë në Prishtinë (Fushë Kosovë), Kolegji AAB me degë në Ferizaj, dhe Kolegji AAB me degë në Gjakovë.

Deri më tani AAB ka kaluar në tri procese të akreditimit institucional:

 • Akreditimi i parë institucional: 01  tetor 2009 – 30  shtator 2010 – (1 vjeçar)
 • Akreditimi i dytë institucional: 01  tetor  2010 – 30  shtator 2013 – (3 vjeçar)
 • Akreditimi i tretë institucional: 01  tetor 2013 – 30 shtator 2018 – (5 vjeçar)
 • Akreditimi i katërt institucional: 01  tetor 2019 – 30 shtator 2022 – (3 vjeçar)

Programet e akredituara që ofrohen deri më tani janë:

 • Fakulteti Ekonomik
  • Banka, Financa dhe Kontabilitet, BA (180 ECTS)
  • Menaxhment dhe Informatikë, BSc (180 ECTS)
  • Marketing dhe Administrim Biznesi, BA (180 ECTS)
  • Menaxhment dhe Informatikë, MA (120 ECTS)
  • Marketing dhe Menaxhim Biznesi, MA (120 ects)
  • Banka dhe Financa, MSc (120)
  • Kontabilitet dhe Auditim, MSc, (120 ECTS)

   

  Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

  • Shkenca Kompjuterike, BSc (180 ECTS)
  • Shkenca Kompjuterike, MSc (120 ECTS)
  • Siguri Kibernetike, BA Profesional (180 ECTS)
  • Programim, BA Profesional (180 ECTS)

   

  Fakulteti i Komunikimit Masiv

  • Komunikim Masiv, BA (180 ECTS)
  • Komunikim Masiv dhe Gazetari, MA (180 ECTS)
  • Produksion, MA (120 ECTS)

   

  Fakulteti Juridik

  • Juridik, LLB (240 ECTS)
  • Juridik Penal, LLM (60 ECTS)
  • Kushtetues Administrativ, LLM (60 ECTS)
  • Juridik Civil, LLM (60 ECTS)

   

  Fakulteti i Administratës Publike

  • Administratë Publike, BA (180 ECTS)
  • Administratë Publike dhe Diplomaci, MA (120 ECTS)

   

  Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit

  • Kulturë Fizike dhe Sport, BA (240 ECTS)
  • Kulturë Fizike dhe Sport, MA (60 ECTS)
  • Fitnes dhe Nutricion, MA (60 ECTS)

   

  Fakulteti i Gjuhëve të Huaja

  • Gjuhë Angleze, BA (180 ECTS)
  • Gjuhë Angleze, MA (120 ECTS)

   

   

  Fakulteti i  Shkencave Sociale

  • Përkujdesje dhe Mirëqenie e Fëmijëve, BA (240 ECTS)

   

  Fakulteti i Psikologjisë

  • Psikologji, BA (180 ECTS)
  • Psikologji Organizative dhe Sociale, MA (120 ECTS)
  • Shëndet Mendor, MA (120 ECTS)

   

  Fakulteti i Infermierisë:

  • Infermieri, BSc (180 ECTS)
  • Menaxhim Shëndetësor, MSc (120 ECTS)

   

  Fakulteti i Stomatologjisë:

  • Stomatologji, Dr.Dent (360 ECTS)

   

  Fakulteti i Radiologjisë:

  • Teknik i Radiologjisë, BSc (180 ECTS)

   

  Fakulteti i Arkitekturës:

  • Arkitekturë, BA (180 ECTS)
  • Arkitekturë, MA (120 ECTS)
  • Dizajn Enterier, BA (180 ECTS)

   

  Fakulteti i Arteve:

  • Dizajn Grafik dhe Arte Vizuele, BA (180 ECTS)
  • Dizajn i Modës, BA (180 ECTS)
  • Pikturë dhe Arte Vizuale, BA (180 ECTS)
  • Muzikologji, BA (180 ECTS)
  • Dizajn Grafik, MA(180 ECTS)
  • Koreografi, BA, (180 ECTS)