Mundësi punësimi

Kolegji AAB shpall

KONKURS për Internship me mundësi punësimi me kontratë pune

Për pozitat e hapura :

 1. Teknik i IT-së
 2. Web programer

 

Kriteret:

Për pozitën 1

Kandidati duhet të ketë njohje të mirë teknike dhe të komunikojë në mënyrë efektive për të kuptuar problemet dhe për të ofruar zgjidhje. Duhet të jetë i sjellshëm ndaj personave që kërkojnë ndihmë dhe duhet të jetë i durueshëm të trajtojë problemet.

Përgjegjësitë

 • Të shërbejë si një pike kontakti për personat që kërkojnë përkrahje teknike përmes telefonit apo emailit
 • Të kryejë zgjidhjen e problemeve përmes teknikave të diagnostifikimit
 • Të dërgojë problemet të cilat nuk mund të zgjidhen te personat kompetentë
 • Instalojë/ montojë kompjuterët dhe pajisjet tjera periferale (ruterët, printerët, projektorët etj)
 • Kontrollojë harduerin e kompjuterit (hard disqet, mouse-t, tastaturat etj) për të siguruar funksionalitetin
 • Instalojë ose konfigurojë softuerë dhe funksione sipas specifikave që definohen nga institucioni
 • Zhvillojë,mirëmbajë rrjetin local(LAN) për të optimizers perfomancën
 • Mirëmbajë sigurinë dhe privatësinë e rrjetin dhe sistemit të kompjuterëve
 • Të sjellë orientim për përdoruesit për të operuar softuere të reja dhe pajisje të reja në kompjuterë
 • Kryejë analiza, testime, diagnostifikojë dhe zgjidhë problem( ndërrimi dhe riparimi i pajisjeve)
 • Organizojë dhe planifikojë upgrade-at në system dhe mirëmbatje pa i penguar të tjerët që të kryejnë punën
 • Identifikojë problemet me kompjuterë dhe pajisje të rrjetit

 

Për pozitën 2

Kërkesat:

 • Përvoja me HTML, HTML 5
 • Përvoja me CSS dhe Bootstrap-it për teknologji mobile
 • Përvoja me web aplikacione me teknologjinë MVC (Model View Controller)
 • Përvoja me Javascript
 • Përvoja me JQuery
 • Njohuritë e Knockout –it janë një përparësi
 • Përvoja me teknologjinë ASP.NET SIGNAL R
 • Njohja e bazave të të dhënave (SQL Server)
 • Njohja e gjuhës programuese C#

 

Kandidatët duhet të dërgojnë një letër me shprehje interesi si dhe CV-në online në: [email protected]

 

Kandidatët më të mire do të testohen dhe intervistohen ndërsa kandidatët e rekrutuar, pas përfundimit me sukses së internshipit do t’ ju ofrohet kontratë e rregullt pune.

Afati i aplikimit është deri me 04.11.2017.

 

INSTITUTI AAB
APLIKO