Biblioteka Universitare

Kolegji, krahas të gjitha hapësirave të tjera të nevojshme, si institucion akademik studentëve u ofron kushte edhe për mësim të pavarur në ambientet e Bibliotekës Universitare. Gjithashtu, ia ofron edhe mundësinë për furnizim me literaturën e nevojshme dhe të domosdoshme për programet e studimit. Biblioteka Qendrore AAB ka edhe dy degë të tjera, një në Kampusin AAB Ferizaj dhe tjetra në Kampusin AAB Gjakovë, të cilat janë në shërbim të të gjithë përdoruesve, duke u bazuar edhe në Misionin e Bibliotekës.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19