Studentët aktualë

  • Sepse ky është hapi i parë në drejtim të krijimit të një të ardhme të suksesshme dhe zhvillimit të aftësive për të shikuar drejt së ardhmes
  • Sepse Kolegji AAB ndërlidh inovacionin, fuqinë akademike dhe kërshërinë intelektuale
  • Sepse gjatë kohës së studimeve në AAB mund të mbështeteni në profesorët e zgjedhur jo vetëm në bazë të aftësive profesionale, por edhe në thirrjet e tyre
  • Sepse koha e kaluar në Universitetin tonë është kohë e zgjerimit të dijes dhe zgjerimit të miqësive të cilat mund të zgjasin tërë jetën
  • Sepse mbi të gjitha vizioni i Kolegjit AAB është krijimi i një vendi të çmueshëm në shoqërinë e më të mirëve

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19