Zyra për Marrëdhënie me Publikun

Zyra për Marrëdhënie me Publikun ka për qëllim të njoftojë mediat dhe opinionin publik për veprimtarinë e AAB-së, të mbajë kontakte të rregullta me mediat dhe publikun, si dhe të informojë menaxhmentin e lartë të AAB-së, njësitë akademike si dhe departamentet tjera për qëndrimet e tyre lidhur me veprimtarinë dhe punën që bëhet në AAB.

 

KONTAKT:

Naile Demiri

Përgjegjëse e Zyrës për Marrëdhënie me Publikun

[email protected]

tel.: 0381(0)38 600 005, lok. 126

mob: +377 45 100 749

INSTITUTI AAB
APLIKO