Zyra për Marrëdhënie me Publikun

Zyra për Marrëdhënie me Publikun ka për qëllim të njoftojë mediat dhe opinionin publik për veprimtarinë e AAB-së, të mbajë kontakte të rregullta me mediat dhe publikun, si dhe të informojë menaxhmentin e lartë të AAB-së, njësitë akademike si dhe departamentet tjera për qëndrimet e tyre lidhur me veprimtarinë dhe punën që bëhet në AAB.

KONTAKT:

Zija Rexhepi
Prorektor për marrëdhënie me publikun
E-mail: [email protected]
tel.: 0381(0)38 600 005

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19