Shërbimi i marketingut

Rizvan Rexhaj, Menaxher i marketingut

+381 38 600 005
+377 45 284 797
+386 49 603 666 lok. 141

[email protected]