Anëtarët e Senatit

Rektori

Blerim Olluri

 

Prorektore për Bashkëpunim të Jashtëm

Venera Llunji

 

Prorektor për Planifikim dhe Zhvillim

Petrit Bushi

 

Prorektori për Kërkim Shkencor

Hasan Saliu

 

Prorektori për Financa

Gëzim Shabani

 

Sekretari*

Granit Curri

 

Menaxherja e zyrës për sigurim të cilësisë*

Furtuna Mehmeti

 

Fakulteti Ekonomik

Dekani Medain Hashani

Përfaqësuesi i personelit akademik Qëndresa Kukaj

 

Fakulteti i Arteve

Dekani Fitim Aliu

Përfaqësuesi i personelit akademik Elisa Nikolla

 

Fakulteti i Arkitekturës

Dekani Armend Fazliu

Përfaqësuesi i personelit akademik Medina Ceko

 

Fakulteti i Kulturës Fizike

Dekani Fatmir Pireva

Përfaqësuesi i personelit akademik Zenel Metaj

 

Fakulteti i Shkencave Sociale

Dekani Saranda Shatri

 

Fakulteti i Gjuhës Angleze

Dekani Aida Alla

Përfaqësuesi i personelit akademik Niman Dreshaj

 

Fakulteti i Komunikimit Masiv

Dekani Gazmend Abrashi

 

Fakulteti Juridik

Dekani Mentor Lecaj

Përfaqësuesi i personelit akademik Fatmir Qollakaj

 

Fakulteti i Administratës Publike

Dekani Vrullim Buja

Përfaqësuesi i personelit akademik Albulena Brestovci

 

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike

Dekani Jusuf Qarkaxhija

Përfaqësuesi i personelit akademik Engin Melekoglu

 

Fakulteti i Psikologjisë

Dekani Naim Telaku

Përfaqësuesi i personelit akademik Mimoza Kamberi

 

Fakulteti i Shkencave Shëndetësore

Dekani Idriz Sopjani

Përfaqësuesi i personelit akademik Edona Gara

 

Fakulteti i Stomatologjisë

Dekani Bleron Azizi

 

Përfaqësuesi i personelit teknik administrativ

Jetulla Rexhaj

 

  • Sekretari dhe Menaxheri i zyrës për sigurim të cilësisë, marrin pjesë në mbledhjet e senatit pa të drejtë vote