Infermieri

Fakulteti i Infermierisë ka për qëllim përgatitjen e infermierëve të cilët do të implementojnë praktikat e specializuara në fushë të ngushtëtë drejtimeve të infermierisë dhe në këtë mënyrë do t’i kontribuojnë avancimit të shërbimeve shëndetësore në tërësi. Studentët do të përfitojnë bazat e njohurive shkencore për një qasje gjithëpërfshirëse për rolin e infermierisë në promovimin e shëndetësisë për individët, familjet si dhe komunitetin në përgjithësi që ka për qëllim parandalimin dhe kontrollimin e sëmundjeve, për ruajtjen dhe përparimin e shëndetit të popullatës. Programi i Infermierisë është program i kombinuar i mësimit teorik dhe praktik që do të ndikojnë në ngritjen e nivelit të njohurive dhe shkathtësive me qëllim të adresimit të nevojave shëndetësore të popullatës gjatë gjithë ciklit jetësor.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19