Radiologji

Studimet bachelor për teknik të radiologjisë mundësojnë aftësim profesional me qëllim të krijimit të ekspertit të afët për punë në mjekësi, stomatologji e veterinë në institucionet publike dhe ato private, si pjesë e shërbimeve të specializuara. Fusha e veprimit përfshin punë me aparaturë që ofron shërbime radiologjike diagnostike e terapeutike me rrezatim, për punë me aparaturë të scintigrafisë me radiofarmak për qëllime diagnostike e terapeutike, si dhe në radiologjinë intervente,

Duke qenë fushë e ndikuar nga të arriturat shkencore e teknologjike, radiologjia është fushë dinamike e mjekësisë e cila është vazhdimisht në rritje, gjithnjë e më shumë e digjitalizuar.

Qëllimi i këtyre studimeve është arritja e njohurive teorike dhe praktike për t’u përdorur në aplikimin rutinor të metodave diagnostike e terapeutike imazherike jonizuese e jo jonizuese.

Kurrikulumi i studimeve të akredituara për tenkik të radiologjisë në AAB është bashkëkohor, interesant, i shumëllojshëm, i gërshetuar në mes të njohurive mbi anatominë e patofiziologjinë e trupit, me fizikën, me teknikat imazherike aktualisht në përdorim rutinor në mjekësinë bashkëkohore, me njohuri mbi përdorimin e kompjuterëve dhe punën praktike me këtë aparaturë.

AAB është i vetmi institucion edukativ në rajon e më gjerë që në klasë mësimore për teknik të radiologjisë e ka të instaluar aparatin funksional të rentgenit të dedikuar vetëm për qëllim të ushtrimit praktik për studentët e tij.

AAB u ofron studentëve për teknik të radiologjisë mundësi aftësimi bashkëkohor dhe krijim të ekspertëve të aftë, të punësohen në vend e jashtë Kosovës për të punuar me të gjitha teknikat imazhuese në praktikën e përditshme.

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19