Spec. Dr. Donika Ilijazi Shahiqi, e ftuar nё Radboud Summer School nё Nijmegen, Holandё, nё kuadёr tё programit ERASMUS +

10 Qershor 2022

Ligjëruesja në Fakultetin e Stomatologjisë të Kolegjit AAB, Dr. Donika Ilijazi Shahiqi do tё marrë pjesё nё shkollёn verore nё Radboud Summer School ku do tё pёrfitoj njohuri shtesё rreth metodave tё hulumtimit social, nё veçanti për anketa dhe hartim të pyetёsorёve. Ky projekt ёshtё i financuar nga Erasmus +, program i Bashkimit Evropian nё bashkёpunim me Kolegjin AAB dhe Universitetin Radboud nё Holandё. Njohuritë e fituara nga ky trajnim do tё ndihmojnё nё pёrmirёsimin e hulumtimeve sociale dhe shkencore nё Kolegjin AAB.

Share: