13 studentë të AAB-së ndoqën trajnimet dhe u certifikuan për Playdagogy nga Play4International

15 Korrik 2021

Në kuadër të bashkëpunimit me organizatën Play4 International, 13 studentë të Fakultetit të Kulturës Fizike dhe Sportit të Kolegjit AAB, janë trajnuar e certifikuar dhe kanë fituar shkathtësi për të implementuar dhe udhëhequr sesione PLAYDAGOGY, nga doracaku “Ndryshimi i mentalitetit rreth aftësive të kufizuara”. Studentët kanë implementuar në praktikë 16 aktivitete me mbi 100 fëmijë nga “Bristish School of Kosova”.

Projekti PLAY’in Together ka për qëllim të punojë me shoqëritë evropiane drejt përfshirjes më të madhe të të gjithë personave me aftësi të kufizuara, nëpërmjet promovimit të vlerave Olimpike Paraolimpike dhe Europiane (OPE ) në lojëra sportive.

Ky projekt implementohet në 8 shtete partnere në Evropë dhe mbështet nga Programi Erasmus + Sport, i financuar nga Komisioni Evropian.

Share:

NJOFTIM: MASAT E REJA ANTI COVID_19 – SHTYHET AFATI I PROVIMEVE TË SHTATORIT

Të nderuar studentë dhe staf i Kolegjit AAB,

Ju njoftojmë se bazuar në vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës 01/35 të datës 12 shtator 2021, për aplikimin e masave të reja kundër Covid-19, Kolegji AAB ka marrë këtë vendim:

  • Shtyhet afati i provimeve të shtatorit deri më 27 shtator 2021
  • Në rast të lehtësimit të masave dhe përmirësimit të situatës me pandeminë, provimet do të vazhdojnë të mbahen nga data 27 shtator 2021
  • Orarin e ri të provimeve sipas planifikimit të ri do ta gjeni të publikuar në webfaqe dhe në e-service
  • Në rast se situata do të vazhdojë të jetë e rënduar edhe pas datës 26 shtator, provimet do të mbahen online për çfarë do të njoftoheni me kohë

Ndërkohë, ju lutemi të gjeni të bashkëngjitur vendimin e Qeverisë së Kosovës, për aplikimin e masave të reja anti-Covid_19 dhe ju lusim të zbatoni masat në përpikëri.

MASAT E REJA ANTI COVID_19