Anëtarët e Komisionit

Anëtarë të Komisionit Disciplinor janë:
Dr.sc. Uranela Demaj
MA. Albulena Ramadani
MA. Vlera Osmani

Vendimi për emërimin e anëtarëve të Komisionid Disiplinor.