Certifikohen studentët që implementuan suksesshëm projektet studentore të financuara nga Kolegji AAB

15 Mars 2024
Students who successfully implemented student projects funded by AAB College are certified

Sot është bërë ndarja e certifikatave për studentët të cilët implementuan projekte studentore të financuara nga Kolegji AAB, në kuadër të thirrjeve të hapura për grante të menaxhuara nga Zyra për Zhvillim të Projekteve.

Projektet e mbështetura financiarisht ishin:

Studentët punuan në grupe dhe realizuan në mënyrë të suksesshme aktivitetet e parapara në secilin projekt. Përmes projekteve studentore Kolegji AAB synon të forcoj rolin e studentëve, aktivitetin dhe punën e tyre.

Share: