ARKITEKTURA DHE IDENTITETI – Çështjet kritike në diskursin bashkëkohorë në qasje rajonale

Prishtinë: 23.04.2015 - 23.04.2015

Tipi: Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Organizator:

Kolegji AAB, Prishtinë

Konferenca ka zgjuar interesim të jashtëzakonshëm te akademikët, studiuesit dhe profesionistët e kësaj fushe jo vetëm nga vendi dhe rajoni, por edhe nga shtetet tjera si: Kroacia, Sllovenia, Austria, Italia, Greqia, Turqia, etj., ndërsa pjesëmarrës në Konferencë përmes prezantimeve virtuale janë edhe studiues dhe arkitektë të njohur nga Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Temat që u shtjelluan në konferencë janë nga fusha e arkitekturës, urbanizmit, identitetit, trashëgimisë, rajonalizmit, arkeologjisë dhe globalizmit.

More: http://konferencat.aab-edu.net/icau/

http://aab-edu.net/news/92/24/Filluan-punimet-e-Konferences-se-Trete-Shkencore-Nderkombetare-per-Arkitekture-IAC-KNA-2015

https://www.youtube.com/watch?v=hSw5Liyw-1o