“Arsimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm, e ardhmja që po krijojmë”

Prishtinë: 18.11.2016 - 18.11.2016

Tipi: Konferencë Ndërkombëtare

Organizator:

Universiteti Aleksandër Moisiu i Durrësit, Universitetin Shtetëror i Tetovës, Kolegjin AAB dhe Qendrën Evropiane për Arsim Profesional (QEAP–HEIMERER), në bashkëpunim me Institutin Shqiptar të Sociologjisë, Shoqatën Sociologjike Shqiptare, Shoqatën Ndërkombëtare të Sociologjisë, Forumin Sociologjik i Ballkanit.