“Dinamikat psiko-sociale të zhvillimit dhe sfidat në arsimit”

Tiranë: 24.11.2017 - 24.11.2017

Tipi: Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Organizator:

University of Tirana, Order of Psychologists in Albania, University of Pristina, AAB College, Vento di Terra, Rete di Cooperazione Educativa, Bicocca University, State University of Tetovo.

Kjo konferencë bashkon profesorë të shquar nga e gjithë bota, akademikë, psikologë, specialistë të arsimit, sociologë dhe kërkues të shumtë, me qëllim të diskutuar dhe për të ndarë njohuritë e tyre.