Investimete e huaja ne Kosovë dhe roli i Institucioneve financiare karshi investimeve

Prishtinë: 29.05.2012 - 29.05.2012

Tipi: Konferencë Shkencore

Organizator:

Fakulteti Ekonomik, BPrAL AAB, Prishtinë