Konferencë Ndërkombëtare “Shoqëria e mirë – Një qasje shumëdimensionale”

Tiranë, Shqipëri: 17.11.2017 - 17.11.2017

Tipi: Konferencë Ndërkombëtare

Organizator:

Universiteti "Marin Barleti" Shqipëri,
Albanian Sociological Association, ALBSA - Albanian Institute of Sociology, AIS (12th Annual International Conference),
Universiteti i Mitrovicёs "Isa Boletini", Kosovë,
Kolegji AAB, Kosovë.