“Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese”

Elbasan-Shqipëri: 20.11.2015 - 20.11.2015

Tipi: Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Organizator:

Universiteti i Elbasanit, Università degli Studi di Firenze dhe Fakulteti i Komunikimit Masiv-AAB.

Qëllimi i kësaj konference ishte ofrimi i argumenteve te reja kerkimore dhe nxitja e debateve në fushën e studimeve mbi letërsine dhe median. Bëhet fjalë për një qerthull studimor mjaft të gjerë, që ka njohur zhvillim në studimet ndërkombëtare, por që në kontekstin shkencor shqiptar mbetet ende një terren për t’u eksploruar duke perdorur metodologji të reja të imponuara nga shtysa e vazhdueshme e inovacionit.