Mediologjia si pjesë e edukimit qytetar të rinisë shkollore dhe vendi i saj në kurrikulat e arsimit të mesëm

Prishtinë: 24.12.2013 - 24.12.2013

Tipi: Konferencë Shkencore

Organizator:

Departamenti i Gazetarisë, FHF, Universiteti i Tiranës dhe Kolegji AAB, Prishtinë

Më 24 dhjetor 2013 Konferenca Shkencore me temë: “Mediologjia si pjesë e edukimit qytetar të shkollore dhe vendi i saj në kurrikulat e arsimit të mesëm”
Konferenca ishte e organizuar nga Departamenti i Komunikimit dhe Gazetarisë të Universitetit të Tiranës dhe nga Fakulteti i Komunikimit Masiv i Universitetit AAB.
Mediologjia si pjesë e edukimit qytetar të rinisë shkollore dhe vendi i saj në kurrikulat e arsimit të mesëm ishte tema boshte ku u përqendruarn kumtesat e pedagogëve nga Tirana dhe Prishtina. Nga kjo konference doli rekomandimi që në planet mesimore të arsimit parauniversitar në Shqipëri e Kosovë të hartohet një tekst shkollor i harmonizuar.

Me gjerësisht: http://www.reporteriut.al/konfernece-shkencore-24-dhjetor-2013/