Ngritja e efikasitetit në luftën kundër korrupsionit

Prishtinë: 25.05.2012 - 25.05.2012

Tipi: Konferencë Shkencore

Organizator:

Fakulteti Juridik, BPrAL AAB, Prishtinë